KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Rekeep United  firması olarak, tesis yönetimi ve destek hizmetleri sektöründe saygın ve başarılı bir kuruluş olması ve belirlenen hedeflere ulaşması için insan sağlığı, işletme güvenliği, çevrenin korunması her zaman ön planda tutulmakta; Sağlık Emniyet, Çevre (SEÇ) ve Kalite standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte tedarikçi firmaların da kararlı, titiz ve ödünsüz bir şekilde uymaları beklenmektedir.

Rekeep United  temel prensibi, mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.

Amacımız; çevremize, çalışanlarımıza, müşterilerimize, toplumumuza ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkese gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir.

Rekeep United Yönetim Sisteminin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, uygulanabilir şartlarına uygun ürün ve hizmet sunmak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek birinci hedefimizdir.

Takım ruhunu benimsemiş, üretilen ürünün önemini idrak etmiş, özveriyle çalışan elemanlarımız, kalitemizin birer mihenk taşlarıdır.  Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz hizmet ve üretimimizdir.

SEÇ standartlarının anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir.

Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır.

Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır.

Faaliyetlerimizden kaynaklana tüm SEÇ tehlikeleri, riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Çalışanlarımızın SEÇ konusunda yapacağı öneriler tizlikle değerlendirilecek ve uygun olduğuna karar verilenler hemen uygulamaya konulacaktır.

SEÇ kapsamında, çalışanlarımızın ve projelerimizde çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı için gerekli ortam sağlanacaktır.

Belirlenen hedefler doğrultusunda performansımız izlenecek ve kamuoyuna düzenli bilgi akışı sağlanacaktır.

ŞEÇ konularında tüm, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmet sunumu sağlanacaktır.

Genel Müdür

15.02.2019